Impresszum

Kiadóa Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, 
valamint a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya.

Kiadásért felelős:

Dr. Pohl Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja

Főszerkesztő: Dr. Kovács Zoltán, PhD, a Műszaki Szakosztály elnöke

Web megjelenés: NKE Informatikai Igazgatóság

Szerkesztőség címe: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar,
Műveleti Támogató Tanszék, Műszaki Szakcsoport

1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. A. épület 9. emelet, 949. iroda

Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf.:15.

e-mail: kovacs.zoltan@uni-nke.hu

ISSN 2063-4986

A Műszaki Katonai Közlöny (MKK) on-line folyóirat, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Magyar Hadtudományi Társaság, Műszaki szakosztály, katonai műszaki tudományt és egyéb kapcsolódó tudományterületeket felölelő tematikus kiadványa.

Az elektronikus folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatóknak, egyetemi oktatóknak, PhD. hallgatóknak és egyetemi hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére a katonai műszaki tudományok területén, illetve az ehhez kapcsolódó témákban.

Megjelenés:

A lap évente legalább négy alkalommal jelenik meg. Alkalmanként tematikus különszámok (például konferencia kiadványok) is kiadásra kerülnek.