Szerzőknek

A lap lehetőséget biztosít max. 40 ezer leütés (egy szerzői ív) terjedelemben műszaki hadtudományi témakörökben tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére a szükséges feltételek teljesülése esetén.

A szerzőnek ORCID azonosítóval kell rendelkeznie, melyet az orcid.org weblapon lehet igényelni.

 

A szakmai cikkek publikálása 2019. évtől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Open Journal System (NKE OJS) alapon működő folyóiratkezelő rendszerében történik.

A szerzőknek az első kéziratuk beküldése előtt regisztrálni kell folyóiratunkhoz az OJS oldalon, miután megkezdhetik a szakmai cikk feltöltésének 5 lépésből álló folyamatát. Amennyiben egy másik folyóiratnál már regisztrált, akkor az ott kapott felhasználónévvel és jelszóval is beléphet.

___________________________________________________________________________

Regisztráció:

Jelenleg valamennyi új felhasználónk regisztrációját a Műszaki Katonai Közlöny szerkesztősége végzi!

A regisztrációhoz szükséges adatait (Név, Munkahely, Munkakör, E-mail cím, ORCID azonosító)kérem, küldje meg a folyóirat kapcsolattartójának e-mail címére:

kovacs.zoltan@uni-nke.hu

___________________________________________________________________________

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. Az írásművekben lévő idézeteknek meg kell felelniük a hatályos 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvénynek. A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket lektoráltatja. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet - külön indoklás nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Az ilyen cikkeket nem küldi vissza, és nem őrzi meg.

A kiadványban lehetőség van angol nyelvű cikkek megjelentetésére. Az angol nyelven megjelentetésre szánt írásművek nyelvi lektorálása a szerzőt terheli.

A cikk megjelentetésével kapcsolatos bővebb információk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Open Journal System (NKE OJS) rendszerben találhatók meg.